ไม้ร่าย [pic]

posted on 06 Nov 2009 01:11 by topxcite in Pic
 
 
ลมร่ายไม้ร่ายระเริงเสียง
ส่ายเพียงแผ่นฟ้าภูผาไหว
แดดสาดส่องปรุทะลุใบ
ไล้ไม้โลมไม้ลงมาดิน
 
หริ่งหริ่งเรื่อยรับระยับไม้
ร่ายเพลงแห่งไพรและเพิงหิน
ผีเสื้อใบไม้พริบพรายบิน
ค่อยร่วงค่อยรินระเริงรำ
 
ความนิ่งมีในความไม่นิ่ง
ลึกซึ้งหนึ่งสิ่งในสิ่งส่ำ
หยัดร่างหยั่งรากแกร่งกรากกรำ
ทำโดยไม่ทำตลอดมา
 
ดวงแดดเลือนดับกับพื้นทราย
ใบไม้ทักทายกับลมป่า
ความเงียบกึกก้องอยู่โกลา
เสียงของธรรมดาอันได้ยิน
 
บทกลอนร่ายไม้ โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 
หลังจากถ่ายรูปนี้มา แล้วได้มานั่งอ่านบทกลอนบทนี้ รู้สึกว่ามันสามารถบรรยายสิ่งที่เป็นต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว แม่ว่ารูปที่ถ่ายมาจะได้ได้เข้าไปถ่ายในป่าจริงๆ แต่ความเป็นต้นไม้ซึ่งถูกบรรยายด้วยบทกลอน ก็ลึกซึ้งจนทำให้ภาพไม้ในเมืองภาพนี้ดูมีสีสัน
 
รูปนี้ผมถ่ายจากในซอยบ้านผม ด้วน IR filter แล้วนำมา process สี ใน photoshop อีกเล็กน้อย

Comment

Comment:

Tweet