ศาสตร์แห่งเศรษฐี

posted on 09 Oct 2009 02:29 by topxcite in Vision
ผมเชื่อว่า ทุกๆคนที่เข้ามาสู่วงการธุรกิจจะต้องรู้จัก "เศรษฐศาสตร์" หรืออย่างน้อยคงเคยได้ยินมาบ้างละ แต่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ของแต่ละคนอาจจะมีมากน้อยก็ต่างๆกันไป แต่เศรษฐศาสตร์มันมีความสำคัญยังไง แล้วจำเป็นด้วยหรือที่จะเอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ลองมาดูคำว่าเศรษฐศาสตร์กัน ทุกๆคนที่พอมีความรู้ด้านนี้จะบอกว่า ความหมายของเศรษฐศาสตร์คือ "การใช้ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด" นี่คือความหมายที่มีอยู่ตามตำรา หรือเป็นการให้คำนิยามอื่นใดท่านสามารถไปเปิดอ่านได้ตามหนังสือ ....แต่เมื่อมาลองนั่งจับจ้องคำว่าเศรษฐศาสตร์กันจริงๆ คำว่า "ศาสตร์" นั้น ย่อมมีความหมายถึงวิทยาการที่เรียนรู้ดังเช่นศาสตร์แขนงต่างๆ ส่วนคำว่า "เศรษฐ" นั้น ผมมองว่า มันมีรากศัพท์เดียวกันกบคำว่าเศรษฐี คือคนรวย ความร่ำรวย ดังนั้น "เศรษฐศาสตร์ จึงแปลตรงตัวตามภาษาไทยว่า วิชาที่ว่าด้วยความร่ำรวย....

หลายๆคนที่เรียนจบเศรษฐศาสตร์โดยตรงมาไม่ทราบเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า สิ่งที่ได้จากการเรียนท่านได้อะไรมั่ง เมื่อจบออกมาแล้วและไม่ได้อ่านบทความหรือเกี่ยวข้องเรื่องราวของเศรษฐศาสตร์ มาหลายๆปี สิ่งหนึ่งที่มักจะติดตัวคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาโดยเค้าผู้นั้นอาจจะไม่รู้ ตัวซะด้วยซ้ำ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ไม่ว่าวิเคราะห์อย่างผิดเผิน หรือวิเคราะห์ในแนวลึก ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ หรือธุรกิจ แต่เป็นทุกด้าน ที่คนเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้อง และพอมีความรู้

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าในสมัยเรียนคุณจะโง่แค่ไหน แต่ความสามารถที่ได้รับการปลูกฝังมาทุกรุ่น คือความสามารถในการวิเคราะห์....แต่ทั้งนี้ จะวิเคราะห์ได้ดีแค่ไหนย่อมขึ้นกับความรอบคอบ และไหวพริบของผู้ที่วิเคราะห์ด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบัน ท่านจะเห็นว่าเศรษฐศาสตร์มีสาขาวิชาแยกย่อยออกเป็นสาขาต่างๆมากมาย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ การค้า การลงทุน หรือแม้แต่สาขาที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจเลย นั่นแหละ อำนาจของการวิเคราะห์ มันเป็นความสามารถที่ติดตัวนักเศรษฐศาสตร์ ที่เขาไปข้องเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ จนกลายมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เราได้รู้จักเศรษฐศาสตร์ ในความหมายเชิงการใช้จริงพอหอมปากหอมคอแล้ว คนที่เคยเกลียดกลัวเศรษฐศาสตร์ในสมัยที่่านเรียนอยู่ เมื่อท่านรู้แล้วว่าเศรษฐศาสตร์คือศาสตร์ของการเป็นเศรษฐี ดังที่กล่ามาในข้างต้น ของให้ท่านทำใจวางอคติตอวิชานี้ แล้วค่อยๆมานั่งคิดตามไป ท่านจะเห็นว่า วิชานี้ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด แต่ท่านจะได้พบกับเรื่องตื่นเต้น ที่จะทำให้ท่านสามารถพยากรณ์นาคต จากเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างมีเหตุมีผลเลยทีเดียว.....

Comment

Comment:

Tweet