[story] ภาณยักษ์

posted on 20 Aug 2009 14:34 by topxcite in Story
 
 
 
 
วันก่อนเปิดไปนั่งดูรูป ท้าวเวสสุวรรณ ที่ถ่ายมาจากหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี้ แล้วนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านเจอเรื่องบท "ภาณยักษ์"...ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นในหนังสือเล่ม"หลวงพ่อธุดงค์" หรือ "ประวัติหลวงปู่ปาน" ของพระราชพรหมยาน หรือหลวงปู่ฤๅษีลิงดำละครับ เข้าเรื่องเลยแล้วกัน...(ขอด้นสด ไม่มีต้นฉบับอยู่ข้างมือ ดึงมาจากความจำล้วนๆเลย)

คำว่าภาณยักษ์นั้น หมายถึงคำพูดของยักษ์...ซึ่งยักษ์ในทางพระพุทธศาสนานี้ หมายถึงผู้ที่ตายไปด้วยอารมณ์ของฌาน คือเข้าฌานไว้ก่อนตาย พวกนี้จะนับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาก โดยยักษ์ในที่นี้ คือท้าวมหาราชทั้งสี่ ซึ่งได้แก่ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ปกปักรักษาทิศอุดรเป็นต้น....

กล่าวกัน ว่า ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระออกธุดงค์ตามป่าเข้า มักจะมีภูตผีมารบกวนการเจริญภาวนา ...เหล่าท้าวมหาราชทั้งสี่ จึงพากันร้อยกลองบทสวดบทหนึ่ง แล้วให้ท้าวเวสสุวรรณนำขึ้นถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เหล่าพระที่ธุดงค์ หรือ เจริญภาวนาใดๆแล้วมีภูตผีมารบกวนให้ใช้คาถาบทนี้ในการไล่เหล่าภูติผี

เนื่อง ด้วยท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ นับเป็นใหญ่ในโลกแห่งทิพย์ทั้ง 4 ทิศ หากว่าภูตผีตนใดไม่เชื่อฟัง ก็นับว่าอยู่ไม่ได้...จึงนับเป็นที่มาของคำพูดของยักษ์ หรือ ภาณยักษ์นั่นเอง 

edit @ 20 Aug 2009 14:41:11 by นายดึกใน

Comment

Comment:

Tweet